TUKITYÖKALU HINNOITTELUUN JA KUSTANNUSLASKENTAAN

Hinnoittelulaskuri lannoitus- ja suometsänhoitotöihin sisältää esimerkkilaskelmia eri työkoneille, ja käyttäjä voi helposti muokata laskelman lähtötietoja. Laskuri on toteutettu osana maa- ja metsätalousministeriön rahoittamaa KANTAVA-hanketta.

Laskuri perustuu Työtehoseuran ylläpitämään TTS-Kone-ohjelmaan. TTS-Koneella voit laskea erilaisten, pääasiassa maatalousurakointiin soveltuvien, koneiden yksikkökustannuksia ja hinnoitella urakointitöitä, ja tallentaa tehdyt laskelmat pilvipalveluun. TTS-Kone on maksullinen ja siihen pääset täältä.

Hinnoittelulaskuri keskittyy metsätalouden työlajeihin ja on käyttäjälle ilmainen. Pääset kokeilemaan laskuria rekisteröitymällä käyttäjäksi.